ExperienceForFuture hattı, kurumların mevcut çalışanları için yeni yetenek ve üst yetenek geliştirmelerine kaynak sağlayan, her bir rolün yeni versiyonuna ve işinin geleceğine hazırlanacak
şekilde tasarlanan kuruma özel müfredatlardan oluşur. Kurumların MT ve online staj programlarını da işin geleceği müfredatlarıyla özgün olarak tasarlar.

ExperienceForFuture

ExperienceForFuture, kurumların mevcut çalışanları için yeni yetenek ve üst yetenek geliştirmelerine kaynak sağlayan, işin geleceğine hazırlık müfredatı ile kuvvetlendirilmiş kurum içi yetenek gelişim programıdır.

• Kurumsal yeteneklerin farklı disiplinlerde çapraz beceri geliştirmesini sağlamak
• Kurumsal yeteneklerin teknoloji becerilerinin sürekli güncellenmesini sağlamak
• Beceri gelişimini iş geliştirme kampları ve deneyimsel öğrenme ile sağlamak

• Mevcut yetenek ve uzmanlıkların gözden geçirilmesi
• Yeni ve üst yetenek kazandırma programları
• Beceri odaklı yetenek gelişim planlaması
• Tematik dijital iş ve proje geliştirme kampları

• Öğrenen organizasyon kabiliyetinin artması
• Mevcut iş gücünün global çağın standartlarıyla kuvvetlendirilmesi
• Yeni nesil iş gücü oluşumu
• Organizasyonel dönüşüm ve gelişimi destekleme

Kurumsal Talep Formu

Program ihtiyaç ve taleplerin için formu doldur.