FutureForEveryone

FutureForEveryone programları, tematik kuşaklar halinde toplulukların teknoloji kültürü becerileri edinmelerini sağlayan kürasyonlar tasarlar. Vakıf ve dernekler, sosyal fayda sağlayan akademi ve kurumsal eğitim alanları, belediyeler, kalkınma ajansları, üniversite sürekli eğitim merkezleri ve teknokentlerle geliştirilen iş birlikleri ile farklı nesillerin yeni nesil beceri kazanmasını sağlar.

FutureForEveryone

Özel sektör çalışanından, kamu personellerine; beyaz yakalısından hizmet gönüllülerine tematik toplulukların dijital dünya yetkinliklerini temel düzeyde arttırmayı amaçlayan beceri gelişim programıdır. FutureForEveryone hattı, toplulukların üst ve yeni beceriler edinerek dijital dünyada niteliğini artırarak iş yapma becerisini de geliştiren kaynaklar sağlar.

• Toplulukların teknoloji okuryazarlığını arttırmak
• Topluluklara teknoloji becerileri ile dijital iş becerileri kazandırmak 
• Toplulukların teknoloji kültüründe sürekli güncellenmesini sağlamak

Kurumsal Talep Formu

Program ihtiyaç ve taleplerin için formu doldur.