Dijitalleşme süreci, işlerin gelecek pozisyonlanmalarını etkilediği kadar iş gücünün de değişimini zorunlu kılıyor. Son araştırmalar otomasyonun bu değişimi nasıl etkilediğine dair çarpıcı rakamlar ortaya koydu.

Mevcut durumda üretim sektöründeki işlerin yarısı kas gücü ile yapılan (manuel ) işlere harcanıyor. 

  • Kuzey Amerika ve Avrupa’daki üretim işlerinin bir analizinde, saatlerin yaklaşık olarak% 48’inin esasen manuel veya fiziksel emek kullanımına bağlı olduğu bulundu.
  • 2030 yılına gelindiğinde ise, zamanın sadece% 35’inin bu tür rutin çalışmalara harcanacağı tahmin ediliyor.

Otomasyonun etkisi 2020’lerin ortalarında daha çok hissedilmeye başlanacak. 

  • PwC’nin yakın tarihli bir raporuna göre, 2025 yılına kadar, üç sektördeki (üretim/nakliye ve depolama/ toptan satış ve perakende ticaret) işlerin% 10-15’inin otomasyon için yüksek potansiyele sahip olacağı öngörülmektedir.
  • 2035 yılına gelindiğinde, otomasyon potansiyeli yüksek işler bu sektörler için% 35-50’ye yakın olacaktır.

Endüstriyel robot fiyatları gittikçe düşüyor.

  • Temel olarak gittikçe düşen endüstri maliyetlerinin bir sonucu olarak 2020 ortalarında, endüstriyel robot fiyatları düşüşe geçecek.
  • Robotların maliyetinin 2015 ve 2025 arasında toplamda % 65’lere varan düşüşleri göreceği bekleniyor. 
  • İş gücü maliyetlerinin sürekli artması, düşük vasıflı işleri iş gücünün sürdürmesini zorlaştıracak; bu da robot alımının kolaylaşması ile otomasyonun bir zorunluluk olmasını doğuracak.

Teknolojinin eşzamanlı yeni iş yaratma gücü ile işgücüne yeni fırsatlar doğacak. 

Tarihsel olarak da baktığımız da, teknoloji tahrip ettiğinden daha fazla iş gücü yarattı.

Sürecin güzel getirilerinden biri olarak, otomasyon ve Yapay Zeka, aynı zamanda bugün algılaması zor olan pek çok farklı fonksiyonda da yeni işler yaratacak. Yalnız AI’nın 2030’a kadar 15.7 trilyon dolarlık ekonomik bir etkiye sahip olması bekleniyor.

Uzmanlar bu teknolojiler tarafından işlerin yaratılacağı konusunda hemfikir olsalar da, buradaki yeni sorular, hangi iş nasıl etkilenecek ve nasıl evrilmek zorunda kalacak? İşgücnün kazanması gereken üst ve yeni yetenekler neler olacak? Bu ve benzeri pek çok soruya olası gelecek projeksiyonlarıyla şimdiden hazırlanılması gerektiği bir gerçek. 

Kaynak: visualcapitalist.com, ‘the outlook for automation and manufacturing jobs’ 

‘İşlerin Geleceği’ dahil geleceğin dünyası ile ilgili ilgi çekici tüm haberler Gelecek Şimdi’de