ParentsForFuture programları, genç yeteneklerin anne, baba ve aileleri için tasarlanmış, teknoloji okuryazarlığı ve tematik kuşaklardan oluşan kürasyonlar tasarlar. Kurumlar, valilikler, belediyeler, organizasyon, dernek ve vakıfların sosyal sorumluluk projeleri kapsamında da talebe göre özelleşmiş kürasyonlar tasarlar.

ParentsForFuture

ParentsForFuture, teknoloji kültürünün ebeveynlerle çocukları arasında açtığı mesafenin azaltılmasını amaçlayan; ebeveynlerin dijital dünyanın kültürü, teknolojileri, iş modellerini ve becerilerini daha yakından tanıyarak, yeni neslin dijital geleceğinde ihtiyaç duyduğu rehberliği verebilecek yetkinliğe erişimini hedefleyen ebeveynlere özel beceri geliştirme programıdır.

• Kurumların geleceğini tasarlayacak nitelikli iş gücünün oluşmasında paydaş olma
• İşin geleceği ve yetkinlikleri konusunda farkındalığı artmış, teknoloji kültürünün temel becerilerini sadece öğrenmekle kalmayıp deneyimleme fırsatı yakalamış nitelikli potansiyel iş gücü ile buluşma
• Programın deneyimsel öğrenme alanındaki işbirliği ve paydaşlığı sayesinde çoklu disiplin/çoklu sektör çalışma anlayışıyla iş/sektörlerinin yeni ekosistemlerini oluşturmada etkin rol alma
• Sadece bugünün değil, geleceğin markası da olacak şekilde konumlanmalarını kuvvetlendirme

Kurumsal Talep Formu

Program ihtiyaç ve taleplerin için formu doldur.