TalentsForFuture programları 15-25 yaş arası genç yeteneklerin yeni nesil beceri geliştirmesini amaçlar. İşin geleceğine hazırlığı liselilerden başlatır, üniversite gençlerinin endüstrilerin problemlerini teknoloji tabanlı projelerle çözebilecek seviyeye gelmeleri adına genç kitlelere nokta atışlı ‘yetenek değeri’ kazandırır.

TalentsForFuture

Hazırlandığımız yarınların; yeni toplumsal, ekonomik, sosyal ve kültürel hayatını dizayn etmek için yeni bir bilinç ve yeni yetenekler gerekiyor. TalentsForFuture programları, teknolojik formasyonları güçlü, çevreleri adına sorumluluk almaktan kaçmayan gençleri yetiştiriyor.

• Genç yeteneklerin ilgi alanları ve meraklarının keşfi ile potansiyellerini keşfetmelerini sağlamak
• Teknolojik formasyonlarının yükselterek iş hayatına hazırlanmalarını sağlamak
• Her şeyin değişimi konusunda anlamlandırma ve bağlantı kurma kabiliyetlerini arttırmak
• Temel teknoloji ve dijital iş becerileri kazanmalarını sağlamak

• Teknoloji okuryazarlığı
• Temel teknoloji becerileri (yazılım dilleri, veri, bulut bilişim, yapay zeka vb)
• Geleceğin işleri felsefesini tanımak
• Hangi iş için hangi becerilere ihtiyaç duyulduğu konusunda rehberlik
• Kendilerini bekleyen geleceğe nasıl hazırlanmaları gerektiği konusunda harekete geçmelerini sağlayacak motivasyon
• Uzaktan/dijital işi/projeyi sıfırdan dizayn ederek pazara çıkış aşamasında getirecek temel becerileri kazanma ve bu becerileri deneyimleyecek alanlarla buluşma
• Genç yetenek topluluklarıyla birlikte öğrenme ve gelişme
• Geleceğe paydaş olmak hedefindeki kurumlarla buluşma fırsatı

• Kurumların geleceğini tasarlayacak nitelikli iş gücünün oluşmasında paydaş olma
• İşin geleceği ve yetkinlikleri konusunda farkındalığı artmış, teknoloji kültürünün temel becerilerini sadece öğrenmekle kalmayıp deneyimleme fırsatı yakalamış nitelikli potansiyel iş gücü ile buluşma
• Programın deneyimsel öğrenme alanındaki işbirliği ve paydaşlığı sayesinde çoklu disiplin/çoklu sektör çalışma anlayışıyla iş/sektörlerinin yeni ekosistemlerini oluşturmada etkin rol alma
• Sadece bugünün değil, geleceğin markası da olacak şekilde konumlanmalarını kuvvetlendirme

• İşin Geleceği ve geleceğin işleri konusundaki farkındalık
• Dijital okuryazarlık bilinci
• Temel teknoloji kültürü farkındalığı
• Dijital dünyanın iş modelleri ve girişimcilik kültürü konusunda farkındalık
• Yeni neslin dijital geleceğine rehberlik konusunda stratejik destek
• Üniversite bölüm, meslek ya da çalışılacak kurum seçimi konusunda stratejik destek
• Belirsizlik ve süreç yönetimi konusunda sosyal destek

Python ile İş Geliştirme Eğitimi

Şubat ayında başlayacak olan Python ile İş Geliştirme Eğitimi’ne ön kayıt için aşağıdaki formu doldur.

Python ile İş Geliştirme Eğitimi