İşin geleceğine hazırlıkta öne çıkan becerilerinden biri de ‘dijital akıcılık/digital fluency…

Dijital yeterlilik, yetkinlik, okuryazarlık derken literatürdeki bir diğer kavram olan ‘dijital akıcılık’ da gittikçe daha çok konuşacağımız soft skill/bilişsel-sosyal beceriler arasında öne çıkıyor.

Dijital dünya becerileri ile akış kültürünü bir arada harmanlayan kavramsal karşılığında dijital akıcılık; dijital olarak bağlantılı bir dünyada bilgiyi etkili ve etik bir şekilde yorumlama, anlam keşfetme, içerik tasarlama, bilgi oluşturma ve fikirleri iletme yeteneği olarak tanımlanıyor.

Dijital akıcılık becerisini tanımaya önce felsefi karakteriyle bakacak olursak önceliği ‘akış kültürünü’ anlamlandırmaya vermemiz gerekecek. Akış deneyiminin içinde öz becerilere duyulan güven vardır, hiçbir şey bir tehdit veya problem değildir, dikkatimizi ve hedeflerimizi kendi bir sonraki versiyonumuza akmak için yoğunlaştırırız. Prof.Dr. Mihaly Csikszentmihalyi, ‘Mutluluk Bilimi, Akış’ kitabında bu temiz ve gelişime odaklı yolculuğu bu sebeple ‘bilinçte düzen’ olarak tanımlamıştır.

Kişi ne yapacağından emindir, bu yüzden kendi yolculuğundan emindir, kendi içinde verimli ve esnektir de.

Bu açıdan dijital akıcılık, akış kültürünün karakter özelliklerinin bir nevi dijital becerilerle harmanlaşmış hali, beceri kullanımında ve yetkinlikte bir üst bilinç olarak karşımıza çıkar. Günlük hayatının içinde kişi, dijital becerilerini gerektiği yerde adeta akıtır. Dijital dünyada çalışırken, eğlenirken ve öğrenirken farklı gereken durumda gerekli beceriyi akışı kuvvetlendirmek için de kullanır. Akışı kuvvetlendirme noktası da yeteneğin fark yaratan, inovasyonu tetikleyen bağlantı hatlarını kurar.

Akıcılık, dijital okuryazarlıktan da dijital yeterlilikten de daha kapsamlı bir yetenek setine vurgu yapar. Beceri kullanımında ‘üst bilinç’ olma hali de buradan gelir, aşağıdaki bir çok noktanın birleşimidir:

Dijital veya Teknik Yeterlilik: Teknolojileri ve teknolojik sistemleri anlayabilme, seçebilme ve kullanabilme;

Dijital Okuryazarlık: Dijital dünyayı okuyabilmeyi, yaratabilmeyi, değerlendirebilmeyi, yargıda bulunabilmeyi ve bunu yaparken teknik becerileri uygulayabilmeyi içeren bilişsel veya entelektüel yeterlilikler

Sosyal Yeterlilik veya Potansiyeli Kuvvetlendiren Eğilimler: Başkalarıyla ilişki kurma ve onlarla etkili bir şekilde iletişim kurma yeteneği. (1)

Dijital dünyanın öğrenme ve uygulama becerileri üzerine yıllardır araştırmalara yapan Yeni Zelanda’nın etkin öğrenme merkezlerinden E Learning Core Education Direktörü Derek Wenmoth’un aşağıdaki tablosu dijital akıcılığın kavramsal karşılığını günlük hayatımız içinde örnekleştirerek, tüm bileşenleri ile arasındaki farkın görünmesi için çok güzel bir kaynak sunar. (2)

  1. Digital Learning Collaborative, digitallearningcollab.com
  2. http://blog.core-ed.org/derek/2015/03/information-fluency.html