Teknoloji kültürünün becerileri de kendi içinde bir gelişme ve genişleme akışında ilerliyor. Her becerinin temel yetkinlik ve yeterlilik karakterinin de üzerinde benzer genişlemeyi görmek mümkün.

Dijital akıcılık da, aynı ailenin beceri setleri içinde benzer bir genişliğe atıfta bulunuyor. Bugün dijital okuryazarlıkla aralarındaki farka odaklanacağız.

Dijital okuryazarlık, bir nevi dijital dünya aşinalığı, ama bu aşinalığın içinde doğru okuma ve doğru araç kullanımı da var. “Dijital okuryazar” olmak, anlam yaratma becerilerini edinmek ve bunu yapacak teknolojileri seçebilmek anlamına geliyor. Örneğin, okuryazarsanız, çevrimiçi olarak paylaşılan bir belge oluşturmak ve bunu net bir amaç için kullanmak için talimatları uygulayabilirsiniz ve bunu yapabilme yetkinliğiniz okuryazarlık seviyenize bağlı olarak değişir.

Dijital akıcı olmak, beceri seviyesinin ötesine geçen yetkinlikler ve yetenekler gerektirir. Dijital olarak akıcı olan biri yalnızca araçları seçip bunlarla ne yapacağını bilmekle kalmaz, aynı zamanda neden bu şekilde çalıştıklarını ve bağlam değişirse yaptıklarını nasıl uyarlayabileceklerini açıklayabilir.

Akıcıysanız, bu kez belge örneğinden devam edersek, aynı sonucu elde etmek için çeşitli ve farklı araçlardan kendi kendinize seçim yapabilir, takım arkadaşlarınızla kendinden emin bir şekilde ortak çalışma alanlarında gezinebilirsiniz.

Dijital okuryazar bir kişi, sosyal medya platformlarına nasıl erişileceğini bilirken, dijital olarak akıcı bir kişi, işlerini tanıtmak için bu sosyal medya platformlarında nasıl reklam oluşturulacağını anlayacaktır.

Dijital okuryazar, dijital dünyadaki araçlar ve uygulamalar hakkında bilgi sahibidir, dijital akıcı ne tür araçların mevcut olduğunu anlamanın ötesine geçer ve bir kişinin duruma göre doğru araçları seçebileceği ve durumun gereksinimlerini karşılamak için bunları en iyi nasıl kullanacağını bildiği bir alana girer.

Dijital okuryazar teknolojilerin ne olduğunu bilir, dijital akıcı; belli bir sonuca ulaşmak için hangi teknolojileri seçip uygulayacağı konusundaki anlamlandırma kabiliyetine sahiptir.

Dijital okuryazarlık bilgidir, dijital akıcılık bilgeliktir.

Akıcılık daha derin bir anlayış gerektirir. Sadece beceri ve bilgiyi değil, aynı zamanda kültürü, düşünme yollarını ve birçok uygulamayı da içerir. Dijital dünyada etkinliğimiz ve yetkinliğimiz arttıkça akıcılığımız da artar.

#dijitalakıcılık #digitalfluency