31 ülkede 30.000’den fazla çalışanla yapılan anketlere dayanan, şirketin yıllık Çalışma Trendi Endeksi serisinin en sonuncusu olan Microsoft raporu, üretkenlik ve etkinlik düzeylerini ölçmek için Teams, Outlook ve Office 365 gibi uygulamalardan veri topladı. Çalışma dünyasının pandemi tarafından derinden yeniden şekillendirildiğini gösteren raporda yedi ana trendin altını çiziliyor:

Esnek çalışma kalıcıdır.

Liderlerin çalışanlarla teması kopuk ve bir uyandırma çağrısına ihtiyaçları var.

Yüksek verimlilik odağı, bitkin bir işgücünü maskeliyor.

Gen Z risk altında ve yeniden enerji verilmesi gerekecek.

Küçülen ağlar yeniliği tehlikeye atıyor.

Özgünlük, üretkenliği ve refahı teşvik edecek.

Melez yetenek dünyada her yerde.

Rapor, artan esnek ve uzaktan çalışma modellerinin yarattığı fırsatları vurgularken, bazı kişilerin dijital tükenme yaşadığı ve uzaktan çalışmanın sessiz düşünmeyi teşvik edebileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Hibrit çalışma patinajlarını en yoğun yaşayan kitle de Z Kuşağı çalışanları. Durumun onlar için birden fazla sebebi var:

-Uzaktan çalışmaya geçişle birlikte, bir işyerinde gerçekleşebilecek kendiliğinden fikir paylaşımının çoğu kayboldu. Bunun yerine planlanmış aramalar, düzenli aramalar ve sanal hangout’lar var.

-Yüz yüze etkileşimin kaybı, bireysel ekip üyelerinin yalnızca en yakın iş arkadaşlarıyla etkileşime girme olasılığının daha yüksek olduğu anlamına geliyor.

-Kurum içi farklı ekip üyeleri arasında iletişim ve ilişki kayıpları yaşanıyor.

-Şirketler pandemi öncesine göre daha sessiz hale geldi.

Microsoft’un ‘Sıradaki Büyük Bozum Hibrit Çalışma, Hazır Mıyız?’ raporunda, Z Kuşağı da dahil olmak üzere işgücünün genç üyeleri dijital tükenmişlikle karşı karşıya; iş gücündeki 18-25 yaşındakilerin yarısından fazlası işlerini bırakmayı düşünüyor. Z Kuşağı çalışanlarının %54’ünün yanı sıra tüm küresel iş gücünün %41’inin istifasını vermeyi düşünebileceği de raporun bulguları arasında.

Teknoloji kültürünün bağlantılı dünyası burada da etkisini gösteriyor. Teknoloji tabanlı iletişime olan bağımlılığın sonuçlarından biri olan dijital tükenmişlik olgusu bu kez, iş gücüne en son katılanlar için bu önemli bir zorluk haline geldi.

Yeni bir işverene katılmanın, hatta belki de ilk kez iş bulmanın heyecanı, genellikle birçok yeni insanla tanışmak, yeni bir çevreye aşina olmak ve yeni durumlara uyum sağlamakla birlikte gelir. Ancak birçokları için pandemi, bunu iş arkadaşlarından izole halde evden çalışmayı günlük bir rutine dönüştürdü.

Bu sebeple rapor, Z kuşağı ve kariyerlerine yeni başlayan insanlar için çok yıkıcı bir zamanın içinden geçildiğini vurgularken, genç iş gücünün normal bir yılda bekledikleri yüz yüze işe alım, ağ oluşturma ve eğitimi deneyimlemedikleri için iş hayatlarının temellenmesinde yıkıcı problemlerle karşılaştıklarını gösteriyor.