Geleneksel sistemde hayatımızın üçte birini iş bulmak gereken dereceleri almak için geçiriyoruz. Okul öncesi dönemden üniversite sonuna kadar alınan eğitimin, bir ömür boyu yapılan mesleklere yettiği nesilleri gördük. Endüstriyel sistemin geleneksel işlere işgücü yetiştirmek için hazırlanmış standart müfredatı, mesleklerin standart rollerine yetecek kadar eğitimi sundu. Aynı iş, tek bir kariyer çizgisinde yıllarca deneyimlendi.

Teknolojinin agresif gelişim hızı, dijital iş ve türlerini arttırırken, işlerin doğasını da dönüşüme uğrattı. Dünya Ekonomik Forumu’nun 2018-2022 projeksiyonlarının sunulduğu ‘Geleceğin İşleri- Jobs of Tomorrow’ raporunda 2028 sonuna kadar dünya çapındaki tüm işlerin üçte birini oluşturan 1 milyardan fazla işin teknoloji tarafından dönüşeceği öngörüsü bildirildi. Yakın tarihli Microsoft tarafından yapılan bir araştırma ise, sıcak pandemi etkisinin kaybolmaya başlayacağı tarihlerde işini kaybetmiş 250 milyona yakın insanın olacağını, buna karşın 149 milyon yeni işin ortaya çıkmış olacağını duyurdu.

Yeni işin ortaya çıkışını etkileyen başta teknolojik olmak üzere, ekonomik, kültürel, sosyal ve hatta mevcut dönemimizdeki pandemi gibi pek çok sebep var. İhtiyaçlar, talepler hızlı değişiyor. İşlerin doğasında da uzmanlıklar işlevleri ve yeterlilik arasındaki çizgiler bulanıklaşıyor. Bu, geleneksel işlerin daha geniş ve bütünsel zihniyete sahip kişiler tarafından yapılması ihtiyacını doğuruyor. Makine ve insanın birlikte çalıştığı; sanatın, insanın yaratıcılığının ve bu yaratıcılığın yaşadığı ruhun özgün değerlerinin (sezgi, anlamlandırma, etik vb ) ön plana çıktığı işlere doğru gidiliyor. ‘Geleceğin İşi’ nde en büyük kalifiye değer, daha geniş düşünebilen, yeni ve farklı konuları öğrenmeye açık olan zihinlerde yatıyor. İster Neurolink gibi bir şirkette çalışın isterseniz bir bankada, isterseniz bir perakende şirketinde; aynı anda insanı, aynı anda tekniği, aynı anda sanatı, aynı anda tasarımı, aynı anda bilimi rolünüzün değerini yükseltecek şekilde adeta bir orkestra şefi gibi harmoni içinde kullanmanız gereken yepyeni bir formasyon, işinizi size değer katacak anahtar kilit faktörler oluyor.

İşin geleceği bu sebeple, standart formasyonlardan daha geniş bir kaynak havuzundan yetişmiş işgücüne ihtiyaç duyuyor. Standart formasyonlarda aldığınız derecelerin de bu noktada anlamı kalmıyor. İhtiyaç duyulan derecelerden çok beceriler. Yeterliliğin alınan notlarla değil, ayrıntılara hakimiyet, yaratıcı problem çözme becerileri, işbirliğine dayalı zihniyet; belirsizlik ve karmaşıklıkla başa çıkma becerileri ile ölçüldüğü yeni bir işgücü değerlendirme hattı.

‘Geleceğin İşi’ bütünsel becerilerimizle değerlendirileceğimiz işler.
Geleceğin İşi’nde beceriler, derecelerden daha önemli olacak.
Yeterliliği gösterden diplomalar ve sertifikalar değil; işe uygunluğumuz ve becerilerimiz olacak.