Dünya Ekonomik Forumu’nun işin ve iş gücünün geleceği hakkında değişim parametrelerine dair çerçeveleri masaya yatırdığı zirvelerinden biri de Jobs Reset Summit. Zirvenin 2021 projeksiyonun konuşulduğu oturumunun sıcak odağında 4 tematik sütun vardı:

Ekonomik Büyüme,

Canlanma ve Dönüşüm

İş, Ücretler ve İş Yaratma;

Eğitim, Beceriler ve Yaşam Boyu Öğrenme;

Eşitlik, Kapsayıcılık ve Sosyal Adalet.

Her şeyin değişiminin üzerine COVID 19 dönemi etkisi, küresel iş ve iş gücü piyasasında ciddi bir hırpalanma yarattı. Rakamlar 2020’de küresel işgücü, 255 milyon tam zamanlı işi, tahmini olarak 3,7 trilyon ABD doları ücret ve küresel GSYİH’nın %4,4’ünü, yaşamlar ve geçim kaynakları üzerinde şaşırtıcı bir kayıpla kaybettiğini gösteriyor.

Bu rakamları etkileyen pek çok faktör var. Teknoloji bunlardan sadece biri. Temelde topluluklar olarak sosyal, ekonomik ve sistemsel sözleşmelerimiz değişiyor ve bu değişimle hayatımıza uçtan uca etki eden tüm politikaların de hizalanması gerekiyor. Küresel ekonominin artık hızla gelişen ve belirsiz bir bağlamı var, bu bağlamın yeni eylem yollarını bireyler ve kurumlar olarak şimdiye kadarki geleneksel amaçlarımızın da üzerinde yeni bir sorumlulukla çerçevelemek için harekete geçmenin zamanı.

Bu noktalara dikkat çeken Jobs Reset Summit 2021 zirvesinde öne çıkan konular:

İşin Geleceği’nde profesyonel, bireysel ve sosyal standartlarımızın bütünsel şekilde ele alınarak nasıl yükselmesi gerektiği,

Hibrit çalışmanın getireceği risklere karşı nasıl hazırlık yapmamız gerektiği,

Her şeyin değişimiyle hizalanma konusunda fark yaratacak üst ve yeni beceri gelişimi parametreleri,

İşin değişiminin bugünkü etkisinde kayıpların etkisini azaltmaya dair global yenilenme planının nasıl çerçevelenmesi gerektiği,

Pandemi sonrası ekonomi’nin nasıl görüneceği ve geleceği nasıl şekillendireceği

İş gücü değişimine dair global paradoxlar ve

Öğrenme ve gelişim yolculuklarındaki paradigma değişimi

İşin Geleceği’ne hazırlık bütünsel bir yolculuk ve söz konusu zirvede de konuşulan her şeyin bu bütünsellikle ele alınıp aksiyon planlarının yapılması gerekiyor. Bu tür kaynak sağlayan çalışma ve araştırmaların sunduğu çerçevelerin ‘neden’lerini iyi okumak, satır altında yatan faktörlerini nesnel bir şekilde değerlendirmek alınacak aksiyonların kalitesini de belirleyecek.

Dünya Ekonomik Forumu Jobs Reset Summit 2021 zirvesinde öne çıkanları bütünsel bir şekilde incelemek için tıkla: https://www.weforum.org/events/the-jobs-reset-summit-2021