Pozisyon alma bir denge işi. İşler de, gelecek pozisyonlanmalarını belirleme süreçlerinde, hangi kaslarını hangi araçlarla kuvvetlendirmek isterlerse istesin ‘denge’ yi kurmak durumunda. Şimdiye kadar çoğunlukla iş süreçlerinin dijitalleşmesine odaklanan şirketlerin, tüketicilerin hızlı değişen tercih ve alışkanlıklarına ayak uydurmak için mobil ve sosyal olmaya harcadıkları enerjiyi şimdi daha akıllı kullanmaları gereken bir döneme girdiğini görüyoruz. Teknolojiyi iş yapma süreçlerinde becerilerini arttırmak için bir kaldıraç olarak kullanmak isteyen şirketlerin, bu kaldıracın dayanacağı temeli de kuvvetlendirmeleri gerekiyor.

Dijital bir şirket olmak, şimdiye kadar alışık olunan iş yapma kültüründen çok daha farklı bir kültürün edinilmesi demek. Bu yeni kültüründe dayandığı bazı temel değerler var. İşin teknolojik yapılanması, hali hazırda işlerin geleceğinde konuştuğumuz temel konulardan olduğu için bu kez dijital kültürün idari ve sosyal normları penceresinden konuya bakacağız.

İdari yapılanma: Şirketlerin organizasyon yapıları ve organizasyon yetenekleri, dijital kültürün ihtiyaçlarına göre yapılandırılıp yeni yetenekleri ile donatılmalı; idari açıdan geleneksel alışkanlıkların ötesine geçilmeli. Bu, var olan organizasyon şemalarının tümden değişimini, iş ve sorumluluk paylaşımının da yeni kültüre göre şekillenmesini zorunlu kılıyor. Teknoloji faktörü ile manuel pek çok işin makine ve akıllı sistemlere bırakılması, organizasyon için gerekli kaynak ve becerilerin değişmesine sebep olacak.

Sosyal yapı: Şirketlerin şirket içi toplulukları, yani çalışanları ile kurduğu ilişki ve iletişimin de dijital deneyiminin arttırılması gerekli. Süreç sadece var olan müşteri kanalları ve ürünleri dijitalleştirmekle yetmiyor, çalışanların da heryerden işe ve süreçlere erişimini sağlayan, herkesin birbirini ve yaptığı işleri kolay takip edebileceği, etkileşim ve işbirliği kültürünü güçlendirecek dijital sistemler kurulmalı.

Kültürel yapı: Dijital kültür hız ve çeviklikten beslenen bir kültür. Dijital bir işletme geliştirmek de dijital iş modelleri geliştirmek ve dijital yatırımlar yapabilmek ile bağlantılı bir iş kültürüne dayanıyor.  Dijital stratejik olmaktan, daha hızlı ve ucuz bir şekilde başarısızlığı öğrenmeye, dijital ekonomik çağ için verinin kullanımından yeni yasal ve fikri mülkiyet kullanımına kadar pek çok yeni kültürel yeteneği kazanmak gerekiyor.

Dijital olarak dönüşmeye karar verirken şirketlerin yeni yükümlülüklerinin de bilincinde olarak dönüşüm süreçlerini yönetmeleri, dijital dönüşüme tek taraflı yaklaşmalarını da engellemiş olacak. 

İşlerin Geleceği dahil geleceğin dünyası hakkında daha fazla haber Gelecek Şimdi’de